Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA)

  • Home
  • Etički kodeks

Etički kodeks

NMSBA Etički kodeks
NMSBA etički kodeks za primjenu neuroznanosti u poslovanju.
Prihvaćanje ovog kodeksa uvjet je za članstvo u NMSBA-u. Ovaj se kodeks može tijekom vremena revidirati da bi se uskladio s najvišim etičkim standardima u segmentu neuromarketinških istraživanja. NMSBA kodeks prihvaća načela ugrađena u ICC/ESOMAR kodeks


DEFINICIJE
1. Neuromarketinško istraživanje je sustavno prikupljanje i interpretiranje neuroloških i neurofizioloških spoznaja o pojedincima dobiveno korištenjem različitih postupaka, koji istraživačima omogućuju ispitivanje neverbalnih i fizioloških reakcija na različite podražaje sa svrhom istraživanja tržišta.
2. Istraživač u neuromarketingu definira se kao pojedinac ili organizacija koja provodi određeni neuromarketinški istraživački projektu ili u njemu sudjeluje kao konzultant, uključujući i one zaposlene u organizacijama koje kupuju usluge od određene neuromarketinške istraživačke tvrtke.
3. Klijent u neuromarketingu definira se kao pojedinac ili organizacija koja traži informacije, kupuje ili sponzorira određeni neuromarketinški istraživački projekt.
4. Sudionik u neuromarketinškom istraživanju definira se kao pojedinac ili organizacija od kojih se, korištenjem neuroznanstvenih metoda, dolazi do spoznaja sa svrhom istraživanja tržišta.
5. Neuromarketinška studija definira se kao rad sa sudionikom tijekom kojeg se dolazi do neuromarketinških spoznaja.
6. Neuromarketinške spoznaje zaključci su temeljeni na analizi ukupnosti moždane aktivnosti nastale primjenom marketinških podražaja (oglasi, web stranice, pakiranje i dr.)
7. Funkcionalno oslikavanje mozga definira se kao metoda koja omogućuje trenutačnu vizualizaciju raspodjele moždane aktivnosti.

ČLANAK 1.: OSNOVNA NAČELA
a. Istraživači u neuromarketingu moraju se pridržavati najviših istraživačkih standarda koji su na snazi u njihovim zemljama te koristiti prihvaćena znanstvena načela.
b. Istraživači u neuromarketingu ne smiju djelovati ni na koji način koji bi mogao negativno utjecati na reputaciju i integritet neuromarketinške istraživačke struke.
c. Neuromarketinška saznanja moraju se dostaviti klijentima bez preuveličavanja ili lažnog prikazivanja neuromarketinških spoznaja koje nisu znanstveno prihvatljive.

ČLANAK 2.: INTEGRITET
a. Istraživači u neuromarketingu poduzet će sve potrebne mjere predostrožnosti kako bi osigurali da sudionici ne budu ni na koji način oštećeni niti pod stresom zbog sudjelovanja u neuromarketinškom istraživačkom projektu.
b. Neuromarketinški istraživači ne smiju zavaravati sudionike ili iskorištavati njihovo nepoznavanje neuroznanosti.
c. Sudioniku istraživanja ne smije se ponuditi nikakva prodajna ponuda koja proizlazi iz njegova sudjelovanja u istraživanju.
d. Istraživači u neuromarketingu moraju biti iskreni u vezi sa svojim vještinama i iskustvom.


ČLANAK 3.: VJERODOSTOJNOST
a. Zabrinutost i kritike o javnosti poznatim neuromarketinškim projektima valja izložiti NMSBA-u prije nego ih se iznese javnosti.
b. Istraživači u neuromarketingu koji su uključeni u funkcionalno oslikavanje mozga moraju obznaniti protokol za postupanje s incidentnim otkrićima.

ČLANAK 4.: TRANSPARENTNOST

a. Sudjelovanje u neuromarketinškom istraživačkom projektu mora uvijek biti u potpunosti dragovoljno.
b. Istraživači u neuromarketingu moraju održavati javnu web stranicu na kojoj će predstaviti svoje usluge i uvjerenja koja posjeduju članovi osnovnog tima te navesti poštansku adresu na kojoj se mogu kontaktirati službenici tvrtke.
c. Istraživači u neuromarketingu moraju omogućiti svojim klijentima nadzor nad procesom kojim se neuromarketinške spoznaje prikupljaju i obrađuju.
d. Istraživači u neuromarketingu moraju osigurati da se neuromarketinški istraživački projekti transparentno osmišljavaju, isporučuju i dokumentiraju te da se o njima izvještava onoliko detaljno koliko klijent traži da bi razumio obim i relevantnost projekta.


ČLANAK 5.: SUGLASNOST

a. Istraživači u neuromarketingu moraju sudionicima laički objasniti alate koje koriste.
b. Prije davanja suglasnosti, sudionici u neuromarketinškom istraživanju se moraju izričito izjasniti da razumiju protokole te opće ciljeve istraživanja.
c. Sudionici moraju biti u potpunosti informirani o projektu prije nego što se bilo koja neuromarketinška metoda upotrijebi za prikupljanje neuromarketinških spoznaja.
d. Nakon što neuromarketinška studija započne, sudionici imaju pravo odustati od sudjelovanja.


ČLANAK 6.: PRIVATNOST
a. Istraživači u neuromarketingu moraju osigurati da sudionici budu upoznati sa svrhom prikupljanja spoznaja.
b. Istraživači u neuromarketingu moraju pravila o zaštiti privatnosti učiniti lako dostupnima sudionicima od kojih prikupljaju spoznaje.
c. Identitet sudionika neće se otkriti klijentu bez sudionikove izričite suglasnosti.
d. Prikupljeni osobni podatci bit će prikupljeni u svrhu određenog neuromarketinškog istraživanja i neće se koristi niti za jednu drugu svrhu.
e. Osobni podatci neće se pohranjivati dulje nego što je to potrebno za svrhu neuromarketinškog projekta.
f. Istraživači u neuromarketingu moraju osigurati korištenje odgovarajućih sigurnosnih mjera radi zaštite pristupa spoznajama prikupljenih tijekom projekta.
g. Sami podatci prikupljeni neuromarketinškim istraživanjem, uključujući snimke i druge podatke o mozgu, ostaju u vlasništvu istraživačke tvrtke i neće se dijeliti s drugima.

ČLANAK 7.: PRAVA SUDIONIKA
a. Sudionici u neuromarketinškom istraživačkom projektu moraju potvrditi da nisu dužni sudjelovati u projektu.
b. Sudionicima u neuromarketinškom istraživačkom projektu mora biti omogućeno povlačenje iz istraživanja u bilo kojem trenutku.
c. Sudionicima u neuromarketinškom istraživačkom projektu jamči se da njihovi osobni podatci neće biti dostupni drugima.
d. Sudionicima u neuromarketinškom istraživačkom projektu jamči se da će se spoznaje poništiti ili modificirati na njihov zahtjev.
e. Posebna će se pozornost posvetiti očuvanju prava za zaštitu podataka sudionika kada se osobni podatci prenose iz zemlje u kojoj su prikupljeni u drugu zemlju. Kad se obrada podataka obavlja u drugoj zemlji, načela zaštite podataka ovog kodeksa moraju se poštivati​​.


ČLANAK 8.: DJECA I MLADI
Neuromarketinške studije koje uključuju sudionike mlađe od 18 godina moraju se provoditi samo uz informirani pristanak roditelja sudionika.


ČLANAK 9.: PODUGOVARANJE
Kada se bilo koji dio projekta mora podugovoriti izvan vlastite organizacije (uključujući i korištenje usluga vanjskih konzultanata), istraživači u neuromarketingu dužni su navedeno objaviti prije početka rada.


ČLANAK 10.: OBJAVLJIVANJE
Pri objavi rezultata projekta istraživači u neuromarketingu moraju jasno raščlaniti koji dio izvješća predstavlja interpretaciju podataka, a koji dio podataka predstavlja ključne spoznaje. Istraživači u neuromarketingu ne smiju povezivati ​​svoja imena s neuromarketinškim istraživačkim projektom ako nisu aktivno sudjelovali u projektu i nisu u stanju braniti dobivena saznanja.


ČLANAK 11.: OBVEZA PRIDRŽAVANJA KODEKSA
Istraživači u neuromarketingu obvezuju se da će primjenjivati ​​ovaj kodeks te osigurati da se njegove odredbe primjenjuju na klijente i druge uključene strane. Nepridržavanje navedenog, dovest će do prestanka njihova članstva.


ČLANAK 12.: PRIMJENA
a. Istraživači u neuromarketingu i njihovi klijenti moraju potvrditi da su upoznati s kodeksom te da poštuju i druge samoregulatorne smjernice relevantne za određenu regiju ili projekt; kodeks se primjenjuje na sve koji su uključeni u neuromarketinški projekt.
b. Članovi NMSBA-a moraju pokazati da prihvaćaju ovaj kodeks njegovim objavljivanjem na svojoj web stranici ili objavljivanjem poveznice na www.nmsba.com/ethics/croatian

Download PDF

NMSBA Etički kodeks

NMSBA etički kodeks za primjenu neuroznanosti u poslovanju.

Prihvaćanje ovog kodeksa uvjet je za članstvo u NMSBA-u. Ovaj se kodeks može tijekom vremena
revidirati da bi se uskladio s najvišim etičkim standardima u segmentu neuromarketinških istraživanja.
NMSBA kodeks prihvaća  načela ugrađena u ICC/ESOMAR kodeks

DEFINICIJE

1. Neuromarketinško istraživanje je sustavno prikupljanje i interpretiranje neuroloških i neurofizioloških spoznaja o pojedincima dobiveno korištenjem različitih postupaka, koji istraživačima omogućuju ispitivanje neverbalnih i fizioloških reakcija na različite podražaje sa svrhom istraživanja tržišta.
2. Istraživač u neuromarketingu  definira se kao pojedinac ili organizacija koja provodi određeni neuromarketinški istraživački projektu ili u njemu sudjeluje kao konzultant,  uključujući i one zaposlene u organizacijama koje kupuju usluge od određene neuromarketinške istraživačke tvrtke.  
3. Klijent u neuromarketingu definira se kao  pojedinac ili organizacija koja traži informacije,  kupuje  ili sponzorira određeni neuromarketinški istraživački projekt.
4. Sudionik u neuromarketinškom istraživanju definira se kao pojedinac ili organizacija od kojih se, korištenjem neuroznanstvenih metoda, dolazi do spoznaja sa svrhom istraživanja tržišta.
5. Neuromarketinška studija definira se kao rad sa sudionikom tijekom kojeg se dolazi do neuromarketinških spoznaja.
6. Neuromarketinške spoznaje zaključci su temeljeni na analizi ukupnosti moždane aktivnosti nastale primjenom marketinških podražaja (oglasi, web stranice, pakiranje i dr.)
7. Funkcionalno oslikavanje mozga definira se kao metoda koja omogućuje trenutačnu vizualizaciju raspodjele moždane aktivnosti.


ČLANAK 1.: OSNOVNA NAČELA

a. Istraživači u neuromarketingu  moraju se pridržavati najviših istraživačkih standarda koji su na snazi u njihovim zemljama te koristiti prihvaćena znanstvena načela.

b. Istraživači u neuromarketingu ne smiju  djelovati ni na koji način koji bi mogao negativno utjecati na reputaciju i integritet neuromarketinške istraživačke struke.

c. Neuromarketinška saznanja moraju se dostaviti klijentima  bez preuveličavanja ili lažnog prikazivanja neuromarketinških spoznaja koje nisu znanstveno prihvatljive.


ČLANAK 2.: INTEGRITET

a. Istraživači u neuromarketingu poduzet će sve potrebne mjere predostrožnosti kako bi osigurali da  sudionici ne budu ni na koji način oštećeni niti pod stresom  zbog sudjelovanja u neuromarketinškom istraživačkom projektu.

b. Neuromarketinški istraživači ne smiju zavaravati sudionike ili iskorištavati njihovo nepoznavanje neuroznanosti.

c. Sudioniku istraživanja ne smije  se ponuditi nikakva prodajna ponuda koja proizlazi iz njegova sudjelovanja u istraživanju.

d.  Istraživači u neuromarketingu  moraju biti iskreni u vezi sa svojim vještinama i iskustvom.

ČLANAK 3.: VJERODOSTOJNOST

a. Zabrinutost i kritike o  javnosti poznatim neuromarketinškim projektima valja izložiti NMSBA-u prije nego ih se iznese javnosti.

b. Istraživači u neuromarketingu koji su uključeni u funkcionalno oslikavanje mozga moraju  obznaniti  protokol za postupanje s incidentnim otkrićima.

 
ČLANAK 4.: TRANSPARENTNOST

a. Sudjelovanje u neuromarketinškom istraživačkom projektu mora uvijek biti u potpunosti dragovoljno.

b. Istraživači u neuromarketingu moraju održavati javnu web stranicu na kojoj će predstaviti svoje usluge i uvjerenja koja posjeduju članovi osnovnog tima te navesti poštansku adresu na kojoj se mogu kontaktirati službenici tvrtke.

c. Istraživači u neuromarketingu moraju omogućiti svojim klijentima nadzor nad procesom kojim se neuromarketinške spoznaje prikupljaju i obrađuju.

d. Istraživači u neuromarketingu moraju osigurati da se neuromarketinški istraživački projekti transparentno osmišljavaju, isporučuju i dokumentiraju te da se o njima izvještava onoliko detaljno koliko klijent traži da bi razumio obim i relevantnost projekta.

ČLANAK 5.: SUGLASNOST

a. Istraživači u neuromarketingu moraju sudionicima laički objasniti alate koje koriste.

b. Prije  davanja suglasnosti, sudionici u neuromarketinškom istraživanju se moraju izričito izjasniti da razumiju protokole te opće ciljeve istraživanja.

c. Sudionici  moraju biti u potpunosti informirani o projektu prije nego što se bilo koja neuromarketinška metoda upotrijebi za prikupljanje neuromarketinških spoznaja.

d. Nakon što neuromarketinška studija započne, sudionici imaju pravo odustati od sudjelovanja.

ČLANAK 6.: PRIVATNOST

a. Istraživači u neuromarketingu moraju osigurati da sudionici budu upoznati sa svrhom prikupljanja spoznaja.

b. Istraživači u neuromarketingu moraju pravila o zaštiti privatnosti učiniti lako dostupnima sudionicima od kojih prikupljaju spoznaje.

c. Identitet sudionika neće se otkriti klijentu bez sudionikove izričite suglasnosti.

d. Prikupljeni osobni podatci bit će prikupljeni u svrhu određenog neuromarketinškog istraživanja i neće se koristi niti za jednu drugu svrhu.

e. Osobni podatci neće se pohranjivati dulje nego što je to potrebno za svrhu neuromarketinškog projekta.

f. Istraživači u neuromarketingu moraju osigurati korištenje odgovarajućih sigurnosnih mjera radi zaštite pristupa spoznajama prikupljenih tijekom projekta.

g. Sami podatci prikupljeni neuromarketinškim istraživanjem, uključujući snimke i druge podatke o mozgu, ostaju u vlasništvu istraživačke tvrtke i neće se dijeliti s drugima.

 
ČLANAK 7.: PRAVA SUDIONIKA

a. Sudionici u neuromarketinškom istraživačkom projektu moraju potvrditi da  nisu dužni sudjelovati u projektu.

b. Sudionicima u neuromarketinškom istraživačkom projektu mora biti omogućeno povlačenje iz istraživanja u bilo kojem trenutku.

c. Sudionicima u neuromarketinškom istraživačkom projektu jamči se da njihovi osobni podatci neće biti dostupni drugima.

d. Sudionicima u neuromarketinškom istraživačkom projektu jamči se da će se spoznaje poništiti ili modificirati na njihov zahtjev.

e. Posebna će se pozornost posvetiti očuvanju prava za zaštitu podataka sudionika kada se osobni podatci prenose iz zemlje u kojoj su prikupljeni u drugu zemlju. Kad se obrada podataka obavlja u drugoj zemlji, načela zaštite podataka ovog kodeksa moraju se poštivati​​.

ČLANAK 8.: DJECA I MLADI

Neuromarketinške studije koje uključuju sudionike mlađe od 18 godina moraju se provoditi samo uz informirani pristanak roditelja sudionika.

ČLANAK  9.: PODUGOVARANJE

Kada se bilo koji dio projekta mora podugovoriti izvan vlastite organizacije (uključujući i korištenje usluga vanjskih konzultanata), istraživači u neuromarketingu dužni su navedeno objaviti prije početka rada.

ČLANAK 10.: OBJAVLJIVANJE

Pri objavi rezultata projekta istraživači u neuromarketingu moraju jasno raščlaniti koji dio izvješća predstavlja interpretaciju podataka, a koji dio podataka predstavlja ključne spoznaje. Istraživači u neuromarketingu ne smiju  povezivati ​​svoja imena s neuromarketinškim istraživačkim projektom ako nisu aktivno sudjelovali u projektu i nisu u stanju braniti dobivena saznanja.

ČLANAK 11.: OBVEZA PRIDRŽAVANJA KODEKSA

Istraživači u neuromarketingu obvezuju se da će primjenjivati ​​ovaj kodeks te osigurati da se njegove odredbe primjenjuju na klijente i druge uključene strane. Nepridržavanje navedenog, dovest će do prestanka njihova članstva.

ČLANAK 12.: PRIMJENA

a. Istraživači u neuromarketingu i njihovi klijenti moraju potvrditi da su upoznati s kodeksom te da poštuju i druge samoregulatorne smjernice relevantne za određenu regiju ili projekt; kodeks se primjenjuje na sve koji su uključeni u neuromarketinški projekt.

b. Članovi NMSBA-a moraju pokazati da prihvaćaju ovaj kodeks njegovim objavljivanjem na svojoj web stranici ili objavljivanjem poveznice na www.nmsba.com/ethics/croatian

 

Download PDF

Powered by Wild Apricot Membership Software